Soutěž Sette Colli v Římě byla zařazena do programu přípravy seniorské reprezentace po předchozích několikaletých dobrých zkušenostech s úrovní tohoto mítinku. Termín těchto špičkově obsazených závodů velmi dobře zapadal do možností plnit limity na letní světové soutěže, Mistrovství světa a Letní světovou univerziádu. Především z těchto důvodů se k účasti přihlásilo 19 z 25 seniorských reprezentantů. Po následných odřeknutích z různých důvodů jich odcestovalo 16 + 1 plavec mimo reprezentaci na vlastní náklady...

Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2017. All Rights Reserved.