MU se zúčastnili všichni nominovaní plavci. Těchto šest hochů a čtyři dívky byli vybráni tak, aby se co nejlépe umístili v soutěži družstev, ale také, aby měli možnost srovnání své výkonnosti se zahraniční konkurencí a splnění limitů pro EYOF.
Většina reprezentantů podala kvalitní výkony, a až na malé výjimky se všem podařilo zaplavat minimálně jeden osobní rekord (z 30 startů zaplaváno 22 OR). U zúčastněných byla vidět velká snaha o splnění nebo přiblížení se k velmi tvrdým limitům pro EYOF, což se nakonec podařilo...
thn multi 2017Naši závodníci přijeli na Multiutkání v silné sestavě ročníků 1999/2000 resp. 2000/2001. Během celého víkendu prokazovali výbornou připravenost, bojovnost, disciplínu a kompaktnost. Všech 73 individuálních startů českých závodníků se pohybovalo na hranici osobních maxim. Celkem bylo překonáno 35 osobních rekordů, což považuji za nebývale úspěšnou bilanci. Třešničkou na dortu bylo splnění limitů na Mistrovství Evropy juniorů sedmi našich plavců (Ondřej Gemov 2M; Jakub Karl 2K; Filip Chrápavý 2P; Tereza Muselová 2P; Barbora Seemanová 5M, 1M, 5K, 1K, 2K; Tomáš Ludvík 2Z a Klára Šimánová 2M)...
Soustředění bylo připravováno jako závěrečná příprava před prvním důležitým zahraničním startem na závodech Swim Cup Eindhoven, které se konají 6.-9.4.2017. Program plavecké přípravy byl u většiny účastníků připraven jejich osobními trenéry, příp. připomínkován a upraven.
První týden probíhal trénink ve vyšších objemech i intenzitách s důrazem na důležité motivy hlavním způsobem. Ve druhém týdnu byl u většiny reprezentantů snížen objem ve vodě, trénink byl více zaměřen na závodní tempo, série v nadprahových laktátových zónách a max. produkci laktátu. Tomu odpovídal i větší prostor pro regeneraci.
8.-9.4.2017 se v Aténách (Řecko) uskuteční Multiutkání mladších juniorů.
Nominovaní plavci:
junioři - Adam Hlobeň, Roman Procházka, Josef Kratochvíl, Jan Čejka, Sebastián Luňák, Vojtěch Janeček
juniorky - Veronika Tondrová, Zoe Zubalíková, Bára Matošková, Lydie Štěpánková
Doprovod - Libor Kohut, Martin Kratochvíl
Příjemná rekonstruovaná banskobystrická 8 dráhová padesátka na Štiavničkách přivítala závodníky ze 4 zemí (Slovenska, ČR, Maďarska a Brazílie). Tradičně vysokou výkonnost předvedli maďarští plavci.
Naši závodníci si přijeli otestovat svou závodní formu po období těžké přípravy a na všech bylo patrné, že se teprve sžívají se závodním tempem. Z celkem 57 startů se českým placům podařilo pouze v 6 případech překonat osobní maximum (Hudcová 2x, Matošková 2x, Chrápavý 1x, Janíčková 1x), a to převážně ve vedlejších disciplínách. Tato bilance není lichotivá, ale s ohledem na průběh sezóny se dalo očekávat, že osobáky nebudou padat v hojném počtu.
Výběrové soustředění nového reprezentačního výběru se konalo v areálu KB Slávie VŠ Plzeň. Ubytování i stravování bylo zajištěno bez sebemenších problémů. Všechny tréninkové prostory byly k dispozici podle požadavků. Předem stanovený program ve vodě i na suchu byl splněn. Soustředění se uskutečnilo podle projektu a bylo zaměřeno na přípravu s ohledem k MU...
HODNOCENÍ  -  Tréninky: Kohut - Luhový  -  Testy
Druhé společné VT starších juniorů v sezóně 2016/2017 začalo srazem ve čtvrtek 23.2. večer a následně večeří. Na úvod byli všichni přítomní seznámení s organizací VT a poučeni o pravidlech a bezpečnosti na akci. Tréninkový program byl zahájen v pátek ráno pro všechny plavce tělesnou diagnostikou v laboratoři AC Baluo (viz dále), následně části kondičních testů a odpoledním plaveckým tréninkem...
HODNOCENÍ  -  Tréninky - Šimek - Škábová  -  Testy: sucho - laktát - biokinetic+handgrip
Jednalo se o zcela netradiční soustředění (vůbec první podobného charakteru), jehož cílem VT bylo zlepšení sociálních vazeb a komunikace v rámci RD ml. juniorů, které by měly vést ke zlepšení výkonů na  připravovaných MU v Řecku a především v Bratislavě. Všech 19 účastníků VT se pod vedením TB vedoucího Bc. Adama Kolka velmi ochotně zapojilo do všech aktivit a tímto svým přístupem vytvořili velmi pozitivní atmosféru RD mladších juniorů...

Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2017. All Rights Reserved.