Druhé společné VT starších juniorů v sezóně 2016/2017 začalo srazem ve čtvrtek 23.2. večer a následně večeří. Na úvod byli všichni přítomní seznámení s organizací VT a poučeni o pravidlech a bezpečnosti na akci. Tréninkový program byl zahájen v pátek ráno pro všechny plavce tělesnou diagnostikou v laboratoři AC Baluo (viz dále), následně části kondičních testů a odpoledním plaveckým tréninkem...
HODNOCENÍ  -  Tréninky - Šimek - Škábová  -  Testy: sucho - laktát - biokinetic+handgrip
Jednalo se o zcela netradiční soustředění (vůbec první podobného charakteru), jehož cílem VT bylo zlepšení sociálních vazeb a komunikace v rámci RD ml. juniorů, které by měly vést ke zlepšení výkonů na  připravovaných MU v Řecku a především v Bratislavě. Všech 19 účastníků VT se pod vedením TB vedoucího Bc. Adama Kolka velmi ochotně zapojilo do všech aktivit a tímto svým přístupem vytvořili velmi pozitivní atmosféru RD mladších juniorů...
Sraz účastníků byl 4.2.2017 do 13 hodin. Většina se dostavila včas, někteří po telefonické informaci o bloudění zasněženou krajinou přijeli s mírným zpožděním. Plavci, kteří se domluvili na zkráceném pobytu dorazili dle dohody. Někteří plavci se předem domluvili na příjezdu o den později z důvodu účasti na 1. kole soutěže družstev...
Cílem úvodního kondičního soustředění po zimních MČR byl rozvoj obecné i speciální vytrvalosti a rozvoj všeobecné tělesné kondice. V celkovém plánu jsme absolvovali tréninky ve vodě 2x denně a 1 x denně kondiční příprava (1 x nordic walking (NW), 4 x běžky). Denní dávka při turistice a NW v okolí Srní a Modravy byla v průměru 13 km...
HODNOCENÍ  -  Tréninky: junioři - juniorky  -  závod-běžky
Soutěže probíhaly v 6 dnech, dopoledne rozplavby, odpoledne semifinále pro disciplíny 50 a 100m, od 200m se postupovalo přímo do finále. Průběh šampionátu byl organizačně bez problémů. Jedinou spornou situací bylo tradičně umístění prostoru na tribuně pro výpravy...
9.-11.12.2016 se v Košicích konalo Juniorské multiutkání středoevropských států (CECJM). Na toto multiutkání bylo nominováno celkem 20 níže uvedených plavců (10 chlapců roč. 2000 a 2001 a 10 dívek roč. 2002 a 2003) na základě aktuální výkonnosti v zimní sezóně 2016, s cílem efektivního pokrytí všech vypsaných disciplín. Multiutkání se zúčastnily týmy Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Makedonie, Česka, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska a domácího Slovenska...
Úvodní soustředění nového reprezentačního výběru se konalo ve Sportovním centru Nymburk. Ubytování i stravování bylo zajištěno bez sebemenších problémů. Všechny tréninkové prostory byly k dispozici podle požadavků. Předem stanovený program ve vodě i na suchu byl splněn...
HODNOCENÍ  -  Tréninky: Kohut - Eckert - Luhový - Kratochvíl  -  Testy: 6x400 - 6x100 - Sucho
Plavecký trénink probíhal tradičně ve 4 dráhové pětadvacítce ve Sportovním centru. V pondělí a ve středu ráno byl zařazen lehký vyplavávací trénink. Ostatní plavecký program byl především vytrvalostní. Všichni bez výjimky zvládli celý plavecký program jak co do objemu, tak co do intenzity. Tréninky se střídaly v různých aerobních úrovních. U nováčků i sparingpartnerů byla výrazná snaha..
HODNOCENÍ  -  Tréninky: Perna + Brtník - Kaplanová  -  Test

Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2016. All Rights Reserved.