Soustředění bylo připravováno jako závěrečná příprava před prvním důležitým zahraničním startem na závodech Swim Cup Eindhoven, které se konají 6.-9.4.2017. Program plavecké přípravy byl u většiny účastníků připraven jejich osobními trenéry, příp. připomínkován a upraven.
První týden probíhal trénink ve vyšších objemech i intenzitách s důrazem na důležité motivy hlavním způsobem. Ve druhém týdnu byl u většiny reprezentantů snížen objem ve vodě, trénink byl více zaměřen na závodní tempo, série v nadprahových laktátových zónách a max. produkci laktátu. Tomu odpovídal i větší prostor pro regeneraci.

Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2017. All Rights Reserved.