Informace pro účastníky Letního Mistrovství ČR dorostu a dospělých
 6. - 9. 7. 2017    Praha Podolí
Rozplavání před závody:
Bazén bude k dispozici ve středu 5. 7. od 17.00 do 19.00 hod. (vstup na závodní karty od 16:45).
Během závodů jsou vyhrazeny 2 dráhy v krytém bazénu.
Přihlášky štafet:
Vždy do zahájení rozplavání, lépe však o půlden dříve.
Šatny:
Pro závodníky jsou vyhrazené kóje v letních šatnách. Zámek vlastní nebo na zálohu 200 Kč. 
Vstup do šaten denně od 7:30.
Stravování:
Je možno zajistit v restauraci plaveckého stadionu. Konkrétní nabídku a rezervaci projednat s provozní restaurace paní Marešovou (viz přiložená nabídka).
Masérské stoly:
Pro potřeby postavení masérských stolů jsou vyhrazena místa v hale u oken u dráhy č.1.
Diváci:
Vstupenky na zvýhodněný vstup v ceně 50 Kč / vstup se zakupují přímo v pokladně pouze na „Poukázky“, které si mohou trenéři vyzvednout u prezentace a dále pak na bazéně u stolu rozhodčích.
Televizní vysílání – neděle 17:20 na ČT sport:
Půlden začíná po změně programu v 17:00. Kamery ČT budou umístěné na ploše v půlce u dráhy 1, nad startovní plošinou uprostřed a u jedničky na ochozu na startu i na obrátce. Respektujte, prosím, vyhrazené místo pro ČT.
Live stream přenos ČSPS:
 
Po areálu se pohybujte přezutí do jiné obuvi než jste přišli z ulice a v obuvi nevstupujte na trávník. 

Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2017. All Rights Reserved.