ČSPS

Český svaz plaveckých sportů

PF 2018 CSPS www

Reprezentant v plavání Jan Šefl dnes předstoupil před Disciplinární komisi Českého svazu plaveckých sportů, aby vysvětlil stopy kokainu nalezené v jeho těle při dopingové kontrole 21. října letošního roku. Přítomnost nepovolené látky potvrdil i následný B vzorek, který byl odebrán na základě žádosti Jana Šefla.
 

Jan Šefl předložil Disciplinární komisi důkazy o své nevině. Prokázal, že se látka do jeho těla dostala přičiněním jiné osoby, o čemž on sám nevěděl a nemohl celou situaci nijak ovlivnit. Disciplinární komise následně na základě paragrafu 10.4 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice rozhodla, že plavci Janu Šeflovi nebude udělen žádný trest.

S M Ě R N I C E PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

10.4
Neuložení doby Zákazu činnosti na základě Neexistence zavinění nebo nedbalosti.
Jestliže Sportovec nebo jiná Osoba prokáže v jednotlivém případě Neexistenci zavinění nebo nedbalosti, pak nebude uložen žádný Zákaz činnosti, který by jinak připadal v úvahu.
Czech English French German Greek Italian Polish Portuguese Russian Spanish