VV ČSPS souhlasil s doplněním projektu RD ohledně pravidla pro nominaci do štafety žen na 4x100PŠ na OH, jak jej předložil reprezentační trenér. Doplnění viz níže.

Pravidla pro nominaci štafet na OH 2016:

- umístěním do 12. místa na MS50 2015 v Kazani

- do celkového počtu 16 štafet v každé disciplíně budou nominovány štafety dalších 4 zemí (mimo kvalifikované z MS 2015) podle výkonů dosažených v období 1.3.2015-31.5.2016

- v případě kvalifikace štafety budou jednotlivé úseky obsazeny plavci podle výkonů zaplavaných od 1.1.2016 s respektováním pravidel FINA pro účastníky štafetových závodů, tzn. každý člen štafety musí mít zaplaván min. limit FINA B pro konkrétní disciplínu, která je součástí štafetového závodu, sestava štafety může mít max. 2 plavce, kteří nebudou kvalifikováni na OH.

 

Zároveň VV ČSPS schválil následující dodatek: Vzhledem k tomu, že FINA požaduje nahlásit jména do 1.7.2016 a tím pádem časy zaplavané na MČR v sobotu a neděli již nahlášení jmen do štafety neovlivní, mohou závodnice, které o nominaci bojují, požádat v pátek 1.7. při MČR o samostatný vložený závod. Pokud bude čas z tohoto závodu letošní nejlepší, bude pro nominaci do štafety na OH akceptován.

                                                                                                                                                                                Mgr. Petr Ryška

                                                                                                                                                                                předseda ČSPS


Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2017. All Rights Reserved.