Výkonný výbor ČSPS vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí trenéry SCM v plavání.
Ve výběrovém řízení bude vybráno 10 vedoucích trenérů oblastních SCM II ( Praha, Střední Čechy, Východní Čechy, Severní Čechy, Západní Čechy, Jižní Čechy, Vysočina,  Jižní Morava, Střední Morava, Severní Morava) a jeden vedoucí trenér SCM I .
 
Paušální odměna za administrativní vedení je pro vedoucí trenéry SCM 15 000,-Kč/ rok a další odměny na jednotlivých akcích jsou dle směrnice o odměnách.
 
Požadavky na uchazeče:
 - 1. trenérská třída nebo 2. trenérská třída s trenérskou praxí minimálně 8 let
 
Spolu s přihláškou uchazeči předloží stručnou představu fungování daného SCM.
  • Přihlášky zasílají uchazeči doporučeně s označením „výběrové řízení“ na adresu sekretariátu ČSPS, Zátopkova 100/2, POB 40, 160 17 Praha 6 do 15. 5. 2016.
  • Nejvhodnější kandidáty vybere komise, jmenovaná výkonným výborem ČSPS.

Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2017. All Rights Reserved.