SKP Kometa Brno pod hlavikou ČSPS pořádá školení trenérů plavání III.třídy.
Termín konání:               říjen 2017
max. počet účastníků:     30
omezení účasti:               pouze pro zájemce, kteří jsou řádně evidováni u ČSPS pod plaveckým klubem
Katedra plaveckých sportů UK FTVS pořádá školení trenérů III. třídy, které budou probíhat v Praze v období září - říjen 2017.
Kurz 1 - termín konání:                                       Kurz 2 - termín konání:
1. část: 15. - 17. září 2017                                    1. část:  29. září - 1. října 2017
2. část: 22. - 24. září 2017                                    2. část:   6. -  8. října 2017
Český svaz plaveckých sportů ve spolupráci s krajským sdružením olomouckého kraje pořádají školení trenérů III. třídy
Datum konání:1.6.-4.6.2017 (čtvrtek-neděle)
Místo konání: Olomouc, SK UP Olomouc
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Když jsem pátral po materiálech okolo Dlouhodobého rozvoje plavců, upozornil mě Tomáš Brtník na skvělou prezentaci A.R.Vorontsova: „Rozvoj vytrvalosti u mladých plavců“, která se teď k vám dostává. A.R.Vorontsov, ruský světoběžník, teoretik, trenér, kterého si pamatuji jako metodika, teoretika z bývalého Sovětského svazu, potom se objevil jako spolutrenér v anglickém univerzitním týmu z Bathu a v posledních letech jsem ho vídal u švédského týmu okolo olympijské vítězky, světové rekordmanky Sarah Sjöstrém. Už před pár lety jsem jednu jeho skvělou prezentaci o tréninku zažil, tato je věnována vytrvalostnímu tréninku v žákovských kategoriích. Skvělé!!! Přehledné!! Jasné! Po přečtení už je jasné, proč čeští plavci vozí tak zřídka medaile z evropských a světových soutěží. Jsme, jak říká biochemik pan doktor E.Bolek, tak asi 25 let pozadu za světem. Pokud chceme v budoucnu uspět, musíme udělat nějaké změny v myšlení závodníků i trenérů, musíme udělat změny v tréninku. A těchto pár stránek nechť je první vlaštovkou na cestě ke změnám.
Ing Jaroslav Strnad
 
Vážení,
domnívám se, že materiál, který se Vám dostává do rukou, je zajímavý a hodný zamyšlení. Přestože se jedná o překlad prezentace z roku 2005, je stále aktuální. Velmi přehledně a zajímavě se v něm ukazuje metodika a důležitost rozvoje vytrvalosti v mládežnickém věku. I když musíme hledat stále nové prostředky či metody, zákonitosti vývoje lidského organismu jsou stále stejné a právě na tyto skutečnosti tento materiál ukazuje.
Děkuji Jardovi Strnadovi za překlad této prezentace a těším se na další materiály.
Mgr. Petr Ryška

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze  připravuje ve školním roce 2017/2018 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení.

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví.

Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí.

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

V příloze zasíláme základní informace k zápisu do 1. ročníku a zároveň termín pro další běh semináře pro získání licence „B“.

Veškeré další informace o kurzech CŽV, které pořádá FTVS najdete na webových stránkách fakulty v sekci pro veřejnost (www.ftvs.cuni.cz)

PTU - Pražský plavecký svaz pořádá školení pro ROZHODČÍ PLAVÁNÍ III. a II. třídy

Termín konání -
teoretická část neděle  26.03. 2017- presentace od 8,30, zahájení školení 9,00
Místo konání:
  • teoretická část - Zátopkova 100 / 2 Praha 6 Strahov (budova ČUS)
  • praktická část – po dohodě s lektorem – preferovány budou závody 01.04.2017 Jarní ceny Prahy – Podolí vnitřní bazén,  CECJM (mezinárodní Multiutkání juniorů) dne 07 až 09.04.2017 – Podolí vnitřní bazén) a dále pak Mistrovství Prahy a Středočeského kraje  28-29.04.2017 opět v Podolí. 
  • Podmínky pro přijetí: věk minimálně 16 let, základní znalost plavání
    Počet hodin: 16 hodin
    Počet účastníků: maximálně 30

SKP Kometa Brno pořádá školení trenérů plavání III.třídy.

Termín konání:

1. část:   15. - 16. října 2016 - ZŠ Arménská Brno

2. část:  28. - 30. října 2016 - Dominikánská 2, Brno / ZŠ Arménská. Brno

INFORMACE


Copyright Český svaz plaveckých sportů © 2017. All Rights Reserved.